PC Store është themeluar në vitin 2005, me seli në Tiranë. Kompania karakterizohet nga një ekip dinamik, gjithmonë i gatshëm për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve.

na telefononi

+355 4222 10 76

pranojme pagesa